Categorie archief: Computable

Inburgeringsexamen niet mogelijk door ICT probleem

Cursisten kunnen sinds november 2014 niet vanuit het buitenland een online inburgeringsexamen afleggen. Dat komt door problemen met de beveiligde verbindingen tussen diplomatieke posten in het buitenland (ambassades) en de server in Nederland.

Het was een maand lang helemaal niet mogelijk om het basisexamen vanuit het buitenland te doen. Als noodoplossing worden de examens offline uitgevoerd op laptops van de ambassades.

Bij de implementatie van het basisexamen inburgering in het buitenland is geconstateerd dat er in de (zwaar beveiligde) technische verbindingen tussen de diplomatieke posten en de server in Nederland dusdanige vertragingen optraden, dat er niet op een adequate wijze examens konden worden afgenomen.

Lees verder op: Computable.nl

Mainframestoring legt DUO deels plat

Een technische storing in het mainframe legt al vanaf zondagavond het studiefinancieringssysteem en het portaal Mijn DUO plat. De storing bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zal naar verwachting zeker nog de rest van de week duren.

KPN, de ict- infrastructuurbeheerder voor DUO, weet de oorzaak nog niet en spreekt van een complexe storing waarbij diverse factoren een rol spelen. De storing heeft niets te maken met het gloednieuwe Overheidsdatacenter Noord in Groningen, waarvan DUO gebruikmaakt en wat door KPN wordt geëxploiteerd.

Studenten kunnen door de storing niet inloggen op Mijn DUO. Medewerkers van de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen kunnen het studiefinancieringssysteem niet raadplegen als studenten bellen, mailen of langskomen. Wel kunnen studenten via de website van DUO een aantal formulieren downloaden om bijvoorbeeld wijzigingen in de studiefinanciering door te geven.

Lees verder op: Computable

Deutsche Bank blundert met online bankieren

De implementatie van een eigen platform voor internetbankieren van Deutsche Bank voor 34.000 Nederlandse zakelijke klanten en vermogende particulieren is uitgelopen op een klachtenregen. Na vijf werkdagen kan een kolein aantal klanten nog steeds niet inloggen.

Deutsche Bank besloot zijn zakelijke klanten in Nederland in het weekeinde van 25 augustus 2012 te migreren naar zijn eigen platform dat internationaal door de bank wordt gebruikt. Tot dan toe gebruikten de Nederlandse klanten de systemen van ABN Amro Bank.

Big bang
Voorafgaand aan de migratie is een kleine groep klanten als pilot op het nieuwe systeem overgezet. Op basis van de uitkomsten werd besloten in het weekeinde van 25 augustus 2012 de overige klanten in een zogeheten ‘big bang’ te migreren. Na het weekeinde zette zich een waterval van problemen in gang.

Lees verder op: Computable

Dubbele inschrijvingen Universiteit door probleem met SAP-koppeling

Universiteit Maastricht heeft problemen met de koppeling tussen de inschrijfsapplicatie Studielink en het studentinformatiesysteem Student Lifecycle Management (SLM) van SAP. Gegevens die in Studielink worden ingevoerd, komen niet of onvolledig terecht in de administratie van de universiteit. Daardoor is de onderwijsinstelling het zicht op het aantal eerstejaarsstudenten kwijt. De problemen spelen sinds de start van het collegejaar in september 2009 en zijn nog niet verholpen.

Door de problemen met de koppeling staan veel studenten dubbel ingeschreven. De universiteit merkte dat iets niet klopte, toen het aantal instromers in 2009 met 37 procent steeg ten opzichte van het collegejaar ervoor. Gemiddeld groeit de groep van eerstejaarsstudenten jaarlijks ongeveer met 5 procent.

De onderwijsinstelling nam in juni 2009 het Student Lifecyle Management (SLM) van SAP in gebruik. Dat pakket koppelt data uit de online inschrijfapplicatie voor het hoger onderwijs Studielink, roosterplanningsoftware Syllabus Plus en de digitale leeromgeving Blackboard. ‘Achteraf gezien is het misschien niet zo handig om tegelijkertijd meerdere ict-systemen in te voeren’, stelt een woordvoerder van de universiteit.

De instelling voorziet ook problemen met de inschrijvingen voor het collegejaar 2010-2011. Doordat de koppeling met de inschrijfsoftware hapert, bellen veel aankomende studenten naar de universiteit. Daar vangen vier voltijdsmedewerkers de vragen op en worden studenten die vastlopen geholpen bij hun inschrijving.

Buitenlandse studenten
Volgens de universiteit zorgt het grote aantal buitenlandse studenten voor een bijkomend probleem. ‘Ongeveer de helft van onze studenten komt uit het buitenland’, vertelt de woordvoerder. ‘De inschrijfapplicatie is voor hen erg verwarrend. Bij problemen belt die groep studenten sneller en dat zorgt voor meer druk op ons telefonisch team.’

Lees verder op: Computable

Bug bezorgt Maastrichtse student week uitstel

Door een fout in de koppeling van twee softwaresystemen hebben ongeveer zevenhonderd studenten van het University College Maastricht onverwacht een extra week vakantie. De collegeroosters voor de studenten werden niet goed opgesteld, wat voor het interfacultaire onderdeel van Universiteit Maastricht reden was om op de rem te trappen. Andere faculteiten zijn wel op tijd met colleges begonnen.

De fout werd vrijdag 28 augustus door medewerkers opgemerkt, vertelt René Verspeek. Hij is als directeur van het studentenservicecenter verantwoordelijk voor de software. Op de database-images die de universiteitsmedewerkers op hun beeldschermen zagen, verdwenen vakken uit het rooster. ‘Zodra een student werd verwijderd uit de database, werden ook sommige vakken ontroosterd’, legt Verspeek uit.

Uit onderzoek blijkt dat de fout zich voordoet bij het koppelen van het SAP-studentenadministratiesysteem SLM aan de roostersoftware Syllabus Plus van de Britse leverancier Scientia. De bug, het zogeheten ontroosteren van vakken, was alleen zichtbaar in de database-images die de universiteitsmedewerkers gebruikten. Toen de leverancier dat vrijdagavond had achterhaald, had het University College Maastricht echter al besloten de colleges een week uit te stellen.

Lees verder op: Computable

“Testen had ICT-fout Liander kunnen voorkomen”

Energienetbeheerder Liander had 2,8 miljoen euro niet hoeven terugbetalen aan zijn klanten als het conversietraject gestructureerd was getest.

Dat zeggen Computable-experts. ‘Conversies en migraties worden vaak bestempeld als technische aanpassingen. Programmeurs en projectleiders trekken al snel de conclusie dat functioneel testen niet nodig is. Dat is een illusie’, zegt manager teststraat André Weber van Capgemini BAS. Bij de overgang naar een nieuw softwaresysteem bij de energienetbeheerder werd een fout model ingevoerd, waardoor klanten zeven jaar lang voor een te dure meter betaalden.

Reactie Liander
Liander zegt in een reactie dat de migratie wel getest is. Er is op verschillende manier getest, maar uitgebreid testen biedt geen honderd procent zekerheid, zegt het bedrijf. ‘Datamigratie van het ene naar het andere klantsysteem is een uitermate belangrijk proces, dat wij ingrijpend hebben getest. Het blijft ongelukkig, voor de klant is het vooral vervelend als er toch iets niet blijkt te kloppen.’

Lees verder op: Computable

Softwareprobleem nekt Free Record Shop

De implementatie van een SAP-systeem voor de bevoorrading van de winkels van Free Record Shop draait uit op het eerste bedrijfsverlies van de platenketen sinds 1971. Dienstverlener Ctac zou geen blaam treffen.

De mislukte invoering van een grootschalig SAP-systeem bezorgt platenketen Free Record Shop in het boekjaar 2006-2007 een bedrijfsverlies van 795.000 euro. Het bevoorradingssysteem werd door ict-dienstverlener Ctac vlak voor de feestdagen geïmplementeerd, maar functioneerde niet goed. Daardoor bleven winkelschappen in de drukste periode van het jaar leeg en de magazijnen overvol. Dat meldt het Financieele Dagblad.

CEO Breukhoven berekent de strop door de haperende software op drie miljoen euro. Daardoor boekte zijn bedrijf in 2006-2007 voor het eerst sinds de oprichting in 1971 rode cijfers. Het omzetverlies dat zich kort voor de feestdagen voordeed, kon volgens hem niet meer ingehaald worden. Door strubbelingen met de software besloot Breukhoven de implementatie bij de winkels van dochteronderneming Van Leest uit te stellen tot april 2009.

Lees verder op: Computable

 

730.000 belastingaangiftes onbruikbaar door softwarefout

730.000 digitale belastingaangiftes die zijn ingediend bij de Belastingdienst zijn door een fout in het computersysteem van de fiscus onbruikbaar geworden. Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) gaat het automatiseringscentrum van de Belastingdienst in Apeldoorn reorganiseren.

Door een fout in de computersystemen van de fiscus zijn 730.000 belastingaangiften onbruikbaar geworden. Mensen die al aangifte hebben gedaan krijgen een brief waarin hen wordt gevraagd opnieuw aangifte te doen van de inkomstenbelasting.

Naar aanleiding van de fouten bij de Belastingdienst zegt Staatssecretaris De Jager van Financiën het automatiseringscentrum van de Belastingdienst in Apeldoorn te gaan reorganiseren. De Jager gaat ook alle test- en implementatietrajecten herzien en extra veiligheidsmaatregelen in het hele verwerkingstraject van de belastingaangiftes doorvoeren.

Lees verder op: Computable