Over ons

Bedrijfssoftware wordt steeds complexer, omvangrijker en in toenemende mate geïntegreerd met andere systemen, portalen en (klant)websites. Daarbij zijn bedrijven de laatste decennia steeds afhankelijker geworden van de goede werking van hun software.

Foutloze software bestaat echter helaas niet. Regelmatig verschijnen berichten in de media waarin de gevolgen van softwarefouten zichtbaar worden; financiële of imagoschade door fouten in facturen, onbereikbaarheid van diensten, verkeerde leveringen, enzovoorts.

Een gestructureerd testproces helpt om de kwaliteit (of het gebrek daaraan) aan te tonen voordat de software of aanpassing in gebruik genomen wordt. Bovendien kunnen risico’s worden afgedekt door de testaanpak te baseren op deze risico’s. Hiermee kan in veel gevallen imagoschade of financiële schade worden voorkomen.

Alsbestegetest.nl biedt een overzicht van gevolgen van softwareproblemen die in de media zijn verschenen. Artikelen worden uitsluitend als ‘preview’ met bronvermelding weergegeven. Heeft u vragen of suggesties, neem dan contact met ons op.